Aktionærfordele

Randers FC Holding A/S er utrolig taknemmelig for enhver form for støtte til fodboldklubben Randers FC A/S – lige fra de frivillige hjælperes uvurderlige assistance over de trofaste tilskuere og deres opbakning til den store gruppe af aktionærer. Randers FC Holding A/S garanterer hverken udbytte eller kursgevinster til aktionærerne – i stedet kan vi tilbyde dig:

  • Medejerskab af en dansk fodboldklub.
  • Muligheden for at give dit besyv med – og ikke mindst afgive din stemme – på den årlige generalforsamling.
  • To siddepladser årligt til en hjemmekamp udvalgt af Randers FC.
  • Et årligt aktionærmøde i halvåret uden generalforsamling.
  • Tilsendelse af Randers FCs ugentlige sponsornyhedsmail. Du kan tilmelde dig nyhedsmailen ved at skrive til randersfc@randersfc.dk

Skifter du post- og/eller mailadresse må du meget gerne meddele det til Randers FC ved at skrive til randersfc@randersfc.dk